ATT KÖPA I PORTUGAL 

Det är enkelt och ganska obyråkratiskt att köpa boende i Portugal!

Många svenska mäklare och rådgivare får det att framstå som en ganska svår marknad med många fallgropar att gå i om man inte anlitar rådgivare inom området.

Men faktum är att det går mycket bra att köpa och genomföra hela processen från visning till kontraktskrivande, betalning och överlåtelse samt inflyttning i bostaden på egen hand under en förutsättning: Att en kompetent och lokal mäklare anlitas på plats. Det ska vara en mäklare som du kan lita på!


Tillvägagångssätt.

När du väl hittat ett boende som du fattat tycke för och har kommit fram till ett pris som säljaren accepterat följer ordningen i korthet enligt nedan:


Skaffa ett NIF-nummer

Skaffa ett bankkonto i en Portugisisk bank

Skriv under ett löftesamtal

Besök hos notarie samt slutliga överlåtelsehandling och reglering av köpekillingen.

Vi hjälper dig under hela processen!